มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/10/2020 อ่าน: 3,526 ครั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา (เลขที่ตำแหน่ง 0025 และ 0032)
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานสารบรรณเหมาะสมแก่การปฏิบัติในหน้าที่
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดีมาก และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
4. มีความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเรียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2563  ในวันและเวลาราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการสมัครจำนวน 200 บาท

ประกาศรับสมัคร