สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 17/10/2020 อ่าน: 1,378 ครั้งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-29 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ครั้งที่ 2)
ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500.-บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกันไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี การบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์

สถานที่รับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี เลขที่ 39 ถนนคลองวัดโส ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15-29 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2581-6476 หรือ 0-2593-4352 ต่อ 102

ประกาศรับสมัคร