สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

สร้างเมื่อ: 17/10/2020 อ่าน: 2,386 ครั้งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-26 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ (ปวส.) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างสำรวจ/ช่างก่อสร้าง/ช่างโยธา
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เพื่อรองรับการใช้โปรแกรมสำรวจรูป ทางด้านสำรวจ และการประเมินราคาทรัพย์สิน

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ชั้น 2 อาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์เชียงใหม่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 19-26 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร