มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/10/2020 อ่าน: 4,886 ครั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 15.00 น. ในวันทำการ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ คนละ 300 บาท

ประกาศรับสมัคร