สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 16/10/2020 อ่าน: 2,265 ครั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง)
ชื่อตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานสารบรรณ และการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6 ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร