สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ รับสมัคพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สร้างเมื่อ: 16/10/2020 อ่าน: 2,064 ครั้งสำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ รับสมัคพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ ที่อยู่ 362 หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5465-2544 ต่อ 101 หรือ 102 ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2563 ในวันและ เวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท

ประกาศรับสมัคร