ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 16/10/2020 อ่าน: 2,014 ครั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2. ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
3. ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกกิจกรรมบำบัด  จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการศึกษา หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2 มีใบประกอบวิชาชีพครู และยังไม่หมดอายุ (ยกเว้นสาขาขาดแคลน ตามประกาศ คณะกรรมการคุรุสภากำหนด)
3. ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องห้ามภิกษุ สามเณรเรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 19-27 ตุลาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร