วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

สร้างเมื่อ: 16/10/2020 อ่าน: 2,925 ครั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ รหัสสาขา 102 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ของแต่ละวันรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร