โรงพยาบาลย่านตาขาว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 16/10/2020 อ่าน: 2,210 ครั้งโรงพยาบาลย่านตาขาว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
1. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 380 บาท
- เพศชาย
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางสาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาช่างก่อสร้าง หรือสาขาอุปกรณ์ทางการแพทย์
 
2. พนักงานบริการ(แม่บ้าน) จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 310 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
-  มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลย่านตาขาว โทร. 0-7528-1449 ตั้งแต่วันที่ 14-20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

ประกาศรับสมัคร