โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง รับสมัครครูอัตราจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 16/10/2020 อ่าน: 4,277 ครั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง รับสมัครครูอัตราจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. ครูสอนวิชาภาษาไทย 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท
- มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษาในวิชาเอกภาษาไทย
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

2. พนักงานขับรถ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
- เพศชาย มีสัญชาติไทย
- มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิที่สูงกว่า (ถ้ามี)
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ชนิด บ. 2
- สามารถขับรถที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกได้มากกว่า 3,500 กิโลกรัม หรือรถขนส่งที่มี ผู้โดยสารเกิน 20 คน ได้
- ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใดๆ
- มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.จราจรทางบก และกฎหมายเกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่ง
- มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ การบำรุงรักษา การตรวจสอบสภาพ ความปลอดภัยในการใช้รถยนต์

สถานที่รับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคลและสวัสดิการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ตุลาคม 2563 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร