โรงพยาบาลนาหม่อม รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สร้างเมื่อ: 16/10/2020 อ่าน: 3,959 ครั้งโรงพยาบาลนาหม่อม รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16-26 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมา
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ ทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมา ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 โรงพยาบาลนาหม่อม ตั้งแต่วันที่ 16-26 ตุลาคม 2563 หมายเลขโทรศัพท์ 0-7459-3774 ต่อ 101

ประกาศรับสมัคร