บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 16/10/2020 อ่าน: 9,013 ครั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 19-29 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
1. นักวิชาการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 14,000 บาท
- รับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี
- สามารถปฏิบัติงานได้ทั้ง 2 วิทยาเขต (วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง)

2. เจ้าหน้าที่บริหารงาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 14,000 บาท
- รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ผู้ที่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานได้ทั้ง 2 วิทยาเขต (วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตพัทลุง)

สถานที่รับสมัคร
1. ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ อาคารสำนักงานอธิการบดี (ชั้น 4 อาคาร 7 ) ตั้งแต่วันที่ 19-29 ตุลาคม 2563  
2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ถึง คุณทรงธรรม ธีระกุล สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย  (ชั้น 4 อาคาร 7) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 ตั้งแต่วันที่ 19-29 ตุลาคม 2563
3. ส่งใบสมัคร ทาง E-mail ที่ waruneebundit@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 19-29 ตุลาคม 2563

ประกาศรับสมัคร