ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 รับสมัครพนักงานราชการ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

สร้างเมื่อ: 15/10/2020 อ่าน: 5,603 ครั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 รับสมัครพนักงานราชการ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 21-29 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
สังกัดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก สํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขา

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 655 หมู่ 9 ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 21-29 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5531-3289

ประกาศรับสมัคร