มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล

สร้างเมื่อ: 15/10/2020 อ่าน: 13,125 ครั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ชื่อตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล 1 อัตรา สังกัดกองทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อัตราเงินเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปถูกต้องตามความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
2 ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
3 หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
4 มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
5 มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6 มีความกระตือรือร้นในการทํางาน และสามารถทํางานเป็นทีมได้
7 มีทักษะและมีความสามารถด้านการติดต่อประสานงาน การสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ และมีใจรักงานด้านการบริการ 2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ตเมนูสมัครงานออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ตุลาคม 2563 หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการสมัครงานสามารถสอบถามได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล โทร. 081-2604488 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร