วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

สร้างเมื่อ: 15/10/2020 อ่าน: 1,648 ครั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีการศึกษา 2563
ชื่อตําแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. เพศหญิง หรือชาย อายุ 21ปี ขึ้นไป มีสัญชาติไทย
2. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) บริหารธุรกิจ
3. มีความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี เช่น Word, Excel
4. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับงานพัสดุและระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
5. มีความรู้และประสบการณ์ในการทํางานด้านพัสดุจะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ
6. มีประสบการณ์ในการทํางานในสถานศึกษาจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นได้ดี มีใจรักในการทํางาน
8.  ขี่รถจักรยานยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
9. หนังสือรับรองการทํางาน (ถ้ามี)
10 ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

รับสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องงานบุคลากรและงานบริหารงานทั่วไป โดยขอรับใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ตุลาคม 2563 (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร