โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 15/10/2020 อ่าน: 9,148 ครั้งโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. นักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

2. นักกิจกรรมบําบัด 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชากายภาพบําบัด ทางกิจกรรมบําบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาวิชากิจกรรมบําบัด

สถานที่รับสมัคร ผู้สนใจสมัคร ต้องดําเนินการดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกเอกสารข้อมูลใบสมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง และตรวจสอบคุณวุฒิเรียบร้อย และดําเนินการพิมพ์ใส่กระดาษ A4 พร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารอํานวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร