โรงพยาบาลสันทราย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 15/10/2020 อ่าน: 1,565 ครั้งโรงพยาบาลสันทราย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ชื่อตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จํานวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 7,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ(ม.6)
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

สถานที่รับสมัคร ผู้มีความประสงค์ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร