ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย รับสมัครพนักงานราชการ ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร

สร้างเมื่อ: 15/10/2020 อ่าน: 3,482 ครั้งศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย รับสมัครพนักงานราชการ ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 21-27 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตําแหน่ง นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย อําเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตําแหน่ง : สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี วุฒิการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือ วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พืชไร่ พืชสวน พืชผัก เทคโนโลยีชีวภาพ โรคพืช และ กีฏะ

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย 275 หมู่ 8 บ้านโปร่งสําราญ อําเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 21-27 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.08-6458-7310 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 100 บาท

ประกาศรับสมัคร