ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหนองคาย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 15/10/2020 อ่าน: 2,291 ครั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหนองคาย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเอกพลศึกษา
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน
- มีใบรับรองการทํางานด้านการศึกษาพิเศษ
- ปัจจุบันเป็นลูกจ้งชั่วคราว จ้างเหมาบริการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหนองคาย

2. ครูผู้สอน วิชาเอกศิลปศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
- เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเอกศิลปศึกษา
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน
-  มีใบรับรองการทํางานด้านการศึกษาพิเศษ

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน ขอรับเอกสารใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดหนองคาย ถนนพนังชลประทาน ตําบลมีชัย อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 ระหว่างวันที่ 21-27 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร