ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/10/2020 อ่าน: 3,142 ครั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- วุฒิปริญญาตรี สาขาเคมี เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel เป็นต้น

2. ช่างไฟฟ้า  1 อัตรา เงินเดือน 9,500 บาท
- เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยี โทรคมนาคม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel เป็นต้น

สถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร