ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/10/2020 อ่าน: 2,088 ครั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-16 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
1 พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 7,000 บาท
- เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
- ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
- มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในการขับรถยนต์
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธรณะตามกฎหมาย และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. คนงานเกษตร 2 อัตรา เงินเดือน 6,500 บาท
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- จะต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
- อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

3. พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา เงินเดือน 6,500 บาท
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- จะต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
- อายุ ไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 4 (ป.4)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด หมู่ 4 ถนนแจ้งสนิท ตําบลนิเวศน์ อําเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 12-16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-4356-9115

ประกาศรับสมัคร