กรมการพัฒนาชุมชน จะเปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 9,188 อัตรา

สร้างเมื่อ: 28/09/2020 อ่าน: 38,715 ครั้ง



กรมการพัฒนาชุมชน จะเปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 9,188 อัตรา

รายละเอียด
กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคกหนองนา โมเดล" จำนวน 9,188 อัตรา
อัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท (จ้าง 12 เดือน)

คุณสมบัติ
- สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
- เป็นเกษตรกร หรือบัณฑิตจบใหม่ หรือผู้ว่างงาน หรือกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วง COVID-19
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

การรับสมัครสอบ
สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (575 อำเภอ) ที่มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ

ประกาศรับสมัคร