ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา

สร้างเมื่อ: 16/09/2020 อ่าน: 2,392 ครั้งศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 21-30 กันยายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: นักจิตวิทยา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ จิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานส่งทางไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทขนส่งเอกชนไปยังที่อยู่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 (สมัครงาน) เลขที่ 86 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ภายในวันที่ประกาศรับสมัครที่กำหนดไว้ โดยตรวจสอบจากหลักฐาน วัน เวลาการประทับตราทางไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทขนส่งเอกชน รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-30 กันยายน 2563 โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 0 4425 6729 ต่อ 102

ประกาศรับสมัคร