การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้าง 15 อัตรา

สร้างเมื่อ: 15/09/2020 อ่าน: 6,799 ครั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้าง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-18 กันยายน 2563

รายละเอียด
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา (จังหวัดนครราชสีมา, ชัยภูมิ, สุรินทร์ และบุรีรัมย์)

1 ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)  6 อัตรา เงินเดือน 12,690 บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากําลัง/ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- กรณีผู้สมัครไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากําลัง

2 ผู้ช่วยช่าง 2 อัตรา เงินเดือน 12,690 บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากําลัง/ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- กรณีผู้สมัครไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากําลัง

3 ผู้ช่วยบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 12,690 บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี
- กรณีผู้สมัครไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาบัญชี/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี

4 ผู้ช่วยพัสดุ 2 อัตรา เงินเดือน 12,690 บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี/พาณิชยการ/การจัดการโลจีสติกส์
- กรณีผู้สมัครไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาบัญชี/การเงินและการธนาคาร/การจัดการโลจีสติกส์

5 ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เงินเดือน 12,690 บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี/การเลขานุการ/พาณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- กรณีผู้สมัครไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การตลาด/บัญชี/การเลขานุการ/การจัดการทั่วไป/การจัดการธุรกิจค้าปลีก/การจัดการโลจีสติกส์/การจัดการสํานักงาน/การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ตั้งแต่วันที่ 15-18 กันยายน 2563 (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร