โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา

สร้างเมื่อ: 15/09/2020 อ่าน: 860 ครั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง รับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา ในสาขาชีววิทยาการสอนชีววิทยา ชีววิทยาศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา-ชีววิทยา ชีววิทยาประยุกต์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2546 หรือใบอนุญาตประกอบการสอนที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนและยังไม่หมดอายุ
3 ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการได้อย่างเต็มที่และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
4 มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์
5 มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หากเคยผ่านการปฏิบัติงานสอนมาก่อนให้นำใบรับรองการปฏิบัติงานมาแสดง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร