โรงพยาบาลย่านตาขาว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 15/09/2020 อ่าน: 3,390 ครั้งโรงพยาบาลย่านตาขาว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-22 กันยายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน
1. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 380 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พณิชยการ การเลขานุการ บริหารธุรกิจ ช่างโยธา ช่างก่อาร้าง ช่างเครื่องยนต์ ช่างเครื่องกล หรือได้รับอนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพณิชยการ บริหารธุรกิจ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทางอื่น ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติฌแพาะตำแหน่งนี้ได้

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 380 บาท
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี

3. พนักงานเปล 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 310 บาท
- เพศชาย วุฒิม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 310 บาท
- วุฒิม.6 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 16-22 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7528-1449

ประกาศรับสมัคร