โรงพยาบาลลี้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเหมาบริการ 23 อัตรา

สร้างเมื่อ: 15/09/2020 อ่าน: 2,253 ครั้งโรงพยาบาลลี้ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเหมาบริการ 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กันยายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กันยายน 2563
1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน  1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 900 บาท (ป.ตรี การพยาบาล/มีใบระกอบ)
2. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 545 บาท  (ป.ตรี สาธารณสุขชุมชน)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2563
1. พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,000 บาท
- เป็นผู้จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. คนสวน จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 8,000 บาท
- ไม่กำหนดคุณวุฒิ

3. หมอนวดแผนไทย จำนวน 16 อัตรา ค่าตอบแทน 100 บาท/ทุกสิทธิผู้ป่วย
-  ต้องเป็นผู้ที่ผ่านอบรมจากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย ไม่ต่ำกว่า 330 ชั่วโมง และมีใบประกาศรับรองผ่านการอบรม ฯ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร