สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม

สร้างเมื่อ: 15/09/2020 อ่าน: 4,316 ครั้งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-18 กันยายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประกันสังคม ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือไม่ต่ำกว่านี้ สาขาบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ การตลาด บริการธุรกิจ การจัดการ หรือที่ทางสำนักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 14-18 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามโทร. 053-525596 ต่อ 112 หรือ 115 หรือ 117

ประกาศรับสมัคร