ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

สร้างเมื่อ: 15/09/2020 อ่าน: 810 ครั้งศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 กันยายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1.  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft office

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 15-23 กันยายน 2563 ในวันเวลาราชการ โทร.0-4437-1418 หรือ 0-4437-1040

ประกาศรับสมัคร