บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/09/2020 อ่าน: 4,212 ครั้งบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-18 กันยายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการจากบุคคลภายนอก จำนวน 4 อัตรา ในตำแหน่งดังนี้
1. ช่วยปฎิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท(ปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์)
2. ช่วยปฎิบัติงานนักพัฒนาสังคม  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท(ปริญญาตรี)
3. ช่วยปฎิบัติงานครัว จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 - 10,600 บาท(ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)
4. ช่วยปฎิบัติงานบริการ จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 10,000 - 10,600 บาท(ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เลขที่ 255 อาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร 0 2354 7580 ตั้งแต่วันที่ 14-18 กันยายน 2563

ประกาศรับสมัคร