สสอ.เมืองนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สร้างเมื่อ: 14/09/2020 อ่าน: 2,566 ครั้งสสอ.เมืองนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-17 กันยายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาให้บริการงาน
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 1อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,030 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 14-17 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร