อุทยานแห่งชาติเอราวัณ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/09/2020 อ่าน: 2,883 ครั้งอุทยานแห่งชาติเอราวัณ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กันยายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
1. นักวิชาการป่าไม้ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการป่าไม้ หรือทางอื่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ หรือทางด้านอื่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางด้านอื่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
- เป็นผู้ได้รับปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือทางด้านอื่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

5. ช่างศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท
- เป็นผู้ได้รับปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างศิลป์ หรือทางด้านอื่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กันยายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร.0-3457-4288

ประกาศรับสมัคร