บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 14/09/2020 อ่าน: 5,964 ครั้งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 7 ตุลาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณรายได้)
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,750 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางการแพทย์และสาธารณสุขหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2. มีพื้นฐานความรู้ความสามารถพิเศษ และมีประสบการณ์ทางด้านการแพทย์ ด้านสาธารณสุขและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft ทั้ง Word Excel และ Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
4. สามารถปฏิบัติงานในเวลา/นอกเวลาราชการ/นอกสถานที่ และในวันหยุดราชการได้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 7 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2160-1252

ประกาศรับสมัคร