กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/09/2020 อ่าน: 3,894 ครั้งกรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-24 กันยายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ (กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางพาณิชยการ บัญชี เลขานุการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ ความสามารถ ในงานธุรการ งานสารบรรณ และงานพัสดุ
3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบสำนักงานอัตโนมัติและอินเตอร์เน็ต

สถานที่รับสมัคร: ให้ผุ้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท เขตราชเทสี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 11-24 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร