สำนักงาน ป.ป.ช. จะเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการต่างประเทศ

สร้างเมื่อ: 08/09/2020 อ่าน: 2,941 ครั้งสำนักงาน ป.ป.ช. จะเปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการต่างประเทศ
แจ้งข่าว สำนักงาน ปปช. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช.
ในตำแหน่งนักวิชาการต่างประเทศ วุฒิปริญญาโท เงินเดือน 17,500 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 8,000 บาท
วันเวลาที่จะเปิดรับสมัครจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ (เอกสารแนบ)