สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาตร์การแพทย์

สร้างเมื่อ: 19/08/2020 อ่าน: 1,610 ครั้งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาตร์การแพทย์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 20-26 สิงหาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
ชื่อตำแหน่ง: นักวิทยาศาตร์การแพทย์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 20-26 สิงหาคม 25633 ในวันและเวลาราชการ โทร 0-2354-7025 ต่อ 1518

ประกาศรับสมัคร