สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 6 ตำแหน่ง

สร้างเมื่อ: 08/08/2020 อ่าน: 3,435 ครั้งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 6 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 9 กันยายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ
1. พนักงานธุรการ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ยกเว้นทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวส. ยกเว้นทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

3. พนักงานขับรถยนต์
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6

4. พนักงานรักษาความปลอดภัย
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.4

5. คนสวน
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.4

6. พนักงานทำความสะอาด
- วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.4

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 9 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4461-7091

ประกาศรับสมัคร