สสจ.สกลนคร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

สร้างเมื่อ: 01/08/2020 อ่าน: 3,476 ครั้ง


สสจ.สกลนคร รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 สิงหาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
(อ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร