ศฝช.เชียงราย รับสมัครพนักงานเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 01/08/2020 อ่าน: 1,146 ครั้ง


ศฝช.เชียงราย รับสมัครพนักงานเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 สิงหาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางการบัญชีการเงิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขา หรือทางที่ส่วนราชการต้นสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือมีความสามารถ และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 7-11 สิงหาคม 2563 ไม่เว้นหยุดราชการ โทร.0-5365-0995

ประกาศรับสมัคร