เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 01/08/2020 อ่าน: 1,901 ครั้ง


เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 สิงหาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกสังคมศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 - 15,800 บาท
- มีคุณวุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

2. บุคลากรสนับสนุนการสอน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท(ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาสนียบัตรวิชาชีพด้านการเงิน บัญชี และมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและธุรการ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5385-7360 ต่อ 17

ประกาศรับสมัคร