เทศบาลตำบลลี้ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 10 อัตรา

สร้างเมื่อ: 01/08/2020 อ่าน: 2,883 ครั้ง


เทศบาลตำบลลี้ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-17 สิงหาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา เงินเดือน: 11,500 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 2 อัตรา เงินเดือน: 11,500 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา

พนักงานจ้างทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)
1. คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) 2 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
2. คนงานทั่วไป (ช่วยงานนโยบายและแผน) 1 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ  
3. คนงานทั่วไป (ช่วยงานพัสดุ) 1 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
4. คนงานทั่วไป (ช่วยงานจัดเก็บรายได้) 1 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
5. คนงานทั่วไป (ช่วยงานสาธารณสุข) 2 อัตรา เงินเดือน: 9,000 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ  
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 6-17 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5359-6520 ต่อ 11

ประกาศรับสมัคร