เทศบาลเมืองท่าข้าม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 01/08/2020 อ่าน: 6,114 ครั้ง


เทศบาลเมืองท่าข้าม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-20 สิงหาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
-  มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาสุขศึกษา หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-  มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

2. พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
-  มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
- มีหนังสือรับรองการทำงานว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการขับรถยนต์ไม่ต่ำกว่า5 ปี จากนายจ้างหรือหน่วยงานเดิม

พนักงานจ้างทั่วไป
3. คนงาน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ (ไม่กำหนดวุฒิ)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 10-20 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร