กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 31/07/2020 อ่าน: 1,064 ครั้ง


กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 สิงหาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 สิงหาคม 2563 (สมัครด้วยตนเอง,สมัครทางไปรษณีย์)

ประกาศรับสมัคร