สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

สร้างเมื่อ: 31/07/2020 อ่าน: 875 ครั้ง


สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รับสมัครเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 สิงหาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ/ รัฐกิจ บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
2. มีประสบการณ์ในด้านบริหารความเสี่ยง ธรรมาภิบาล ประกันคุณภาพ หรืองานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องที่ ส.ส.ท. พิจารณาตั้งแต่ 1 - 6 ปี
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 สิงหาคม 2563
- สมัครด้วยตนเอง
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่) เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
สมัครทางอีเมล์
- นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th  โดยระบุ Subject ว่า“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ประกาศรับสมัคร