สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 31/07/2020 อ่าน: 4,300 ครั้ง


สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 7 กันยายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาภายในวันปิดรับสมัคร
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

2. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปวส. หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ทุกสาขาวิชาภายในวันปิดรับสมัคร
- เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ระดับปวท. อนุปริญญา  ปวส. หรือสูงกว่า

สมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม - 7 กันยายน 2563

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร