โรงพยาบาลชลประทาน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 7 อัตรา

สร้างเมื่อ: 31/07/2020 อ่าน: 8,962 ครั้ง


โรงพยาบาลชลประทาน รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 สิงหาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณ)
1. วิศวกรวิชาชีพ 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

2. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์

3. นักวิชาการเงินและบัญชี เงินเดือน 17,200 บาท
- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาการบัญชี

4. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 17,200 บาท
- ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ในสาขาบริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

5. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (งานห้องสมุด) 1 อัตรา เงินเดือน 13,670 บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป

6. ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (งานคลัง) 1 อัตรา เงินเดือน 13,670 บาท
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป

7. พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) 1 อัตรา เงินเดือน 10,170 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ เป็นชายสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี พ้นภาระการเกณฑ์ทหาร และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม ไม่น้อยกว่า 2 ปี

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 สิงหาคม 2563 ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ โทร. 02-502-2345 ต่อ 3663 หรือ 0-2502-2308

ประกาศรับสมัคร