สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา

สร้างเมื่อ: 31/07/2020 อ่าน: 1,242 ครั้ง


สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน (ไม่ระบุ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
ก. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
ข. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของส านักงาน ก.พ.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร