โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 31/07/2020 อ่าน: 1,787 ครั้ง


2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
- ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสามัญ
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- มีทักษะการสื่อสารในการปฏิบัติงาน

2. ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น)
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้
- มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร