โรงเรียนบ้านแม่ที รับสมัครวิทยากรอิสลามแบบเข้ม 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 31/07/2020 อ่าน: 1,823 ครั้ง


โรงเรียนบ้านแม่ที รับสมัครวิทยากรอิสลามแบบเข้ม 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นวิทยากรอิสลามแบบเข้มตามโครงการ การจัดการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ(อิสลามแบบเข้ม)
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางศาสนาอิสลาม ที่หน่วยงานของรัฐรับรอง
2. วุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นที่ก.ค.ศ.กำหนดให้เป็นคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. มีวุฒิทางศาสนาอิสลามระดับซานาวียะฮฺ( ระดับ 10) หรือเทียบเท่า
4. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษาและยังไม่หมดอายุ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านแม่ที ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัคร