สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 31/07/2020 อ่าน: 8,337 ครั้ง


สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-31 สิงหาคม 2563

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา เงินเดือน: 19,500 บาท
- ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. นักวิชาการศึกษาพิเศษ 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา และศิลปศึกษา

3. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา เงินเดือน: 18,000 บาท
- ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์

(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกสีฟ้า สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 7-31 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร